Dr. Oana Uță Bărbulescu

Research Associate
Oana Uță Bărbulescu

Oana Uță Bărbulescu is a researcher with particular interest in historical linguistics (especially historical morphology and syntax), history and structure of Romance languages (with special focus on Romanian), dialectology (with special focus on trans-Danubian dialects), and translation studies. She is Lector in Romanian Language at the University of Oxford (thanks to Institutul Limbii Române/The Institute of the Romanian Language) and Lecturer in Linguistics at the University of Bucharest, Faculty of Letters.

Recent publications

  • chapters 9.3.3. „Causal adjuncts / disjuncts” (p. 502-516); 9.3.6.3 „Comitative and instrumental adjuncts” (p. 544-548) and 9.3.6.4 „Substitutive adjuncts” (p. 548-550), in Gabriela Pană Dindelegan (ed.), Martin Maiden (ed. cons.), The Syntax of Old Romanian, Oxford: Oxford University Press, 2016;
  • with Dana-Mihaela Zamfir, „Din nou în legătură cu pronumele adins din limba română veche”, in Mihaela Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu (eds), Perspective diacronice și comparative asupra limbii romane. Actele celui de al XV-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (București, 27‒28 noiembrie 2015), Bucharest: Editura Universității din București, 2016, p. 419-429;
  • with Dana-Mihaela Zamfir, „Lat. ad ipsum şi urmaşii lui în romanitate. Cu privire specială asupra v. dr. adins din structurile pronominale”, in Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin (eds), Pagini alese. Omagiu domnului Alexandru Mareș la împlinirea vârstei de 80 de ani, Bucharest: Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016, p. 258-276;
  • with Graham Mallinson, „Romanian”, in Bernard Comrie (ed.), The World’s Major Languages, (3rd edition), London: Routledge, 2018, p. 253-268;
  • with Dana-Mihaela Zamfir, „Elementul latin”, in Marius Sala, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (eds), Istoria limbii române, I, Bucharest: Editura Univers Enciclopedic, 2018, p. 468-485;
  • with Dana-Mihaela Zamfir, „Epoca veche” („Istoricul concepţiilor, afirmaţiilor şi cercetărilor româneşti privind istoria limbii române” and „Eclectismul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, orientarea neogramatică, purismul”), in Marius Sala, Nicolae Saramandu (eds), Lingvistica românească, Bucharest: Editura Univers Enciclopedic, 2018, p. 21-49;
  • with Dana-Mihaela Zamfir, „Observaţii privind flexiunea substantivelor româneşti moştenite noru (< lat. nŭrus) și soru (< lat. sŏror) în secolul al XVI-lea”, in Studii și cercetări lingvistice, LXIX (2018), nr. 1, p. 3-26;
  • chapters 3 „Pronouns” (3.1-3.5) and 5 „Possessives (adjectives and pronouns)”, in The Oxford History of Romanian Morphology (to appear).